مفتول گالوانیزه

در قطر های ۲ - ۴
18000تومان هر یک کیلو گرم

ضد زنگ